MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter - för allas lika rättigheter

THS erbjuder program och kurser med filosofiska, rättsliga, politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på mänskliga rättigheter.

TEOLOGI/RELIGIONSVETENSKAP

Program och kurser i teologi och religion

Här kan du läsa ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från bibelforskning till kyrkohistoriska studier.

Ny forskningsstiftelse

Ny forskningsstiftelse bildad

Lilian och Karl Olof Nilssons forskningsstiftelse har som ändamål att främja teologisk forskning och fortbildning av pastorer inom Equmeniakyrkan.

Jan Eliasson

Hopp och möjligheter i rädslans tid

Se hela samtalet mellan Jan Eliasson och Susanne Wigorts Yngvesson som hölls vid Öppet hus 24 mars 2017.