Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Fjärråtkomst av bibliotekets e-resurser

Som studerande eller anställd har du tillgång till bibliotekets utbud av e-böcker, e-tidskrifter och databaser hemifrån. Studenter hittar inloggningsuppgifter på kurshemsidan och personal hittar inloggningsuppgifter på intranätets startsida.

Inlogg till fjärråtkomst av e-resurser

Instruktion för fjärråtkomst av e-resurser