E-böcker

THS-bibliotek erbjuder ett omfattande utbud av E-böcker inom högskolans ämnesområden. 

Information om bibliotekets E-böcker

Vissa kursböcker erbjuder biblioteket som e-böcker, vilka också är tillgängliga hemifrån. Se vilka kursböcker som erbjuds som e-böcker här. Observera att det förutsätter att du skapat ett konto hos Ebook Central.