TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp
Bachelor Programme in Theology, 180.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2017/2018 aug - jun (v35-v23). IT-baserad distanskurs. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TKND1
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Ett treårigt program som behandlar hur religion, kultur och samhälle påverkar varandra i olika miljöer och epoker och leder fram till kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp). Även kurser inom området Mänskliga rättigheter ingår i detta program.
Programbeskrivning
Under de tre studieåren ingår här kurser om allt från teologi och mänskliga rättigheter till filosofi och film. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv.
OBSERVERA: Hösten 2017 till våren 2019 går första året av programmet Religion-Kultur-Samhälle på halvfart på distans. Därefter läser du de två sista åren av programmet på hel- eller halvfart på campus.
Här nedan presenteras de inledande kurserna:
Inledande kurser
Möjliga Examen
Kandidatexamen.
Ej ännu fastställd