TEOKN Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier, 180.0 hp
Bachelor's Program in Theology, Eastern Christian Studies, 180.0 Credits
Program, Teologi
Ht 2017/2018 aug - jun (v35-v23). Dagtid i Stockholm. Språk Svenska.
Anmälan på antagning.se, anmälningskod: TKND4
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Utbildningsnivå
Grundnivå
Innehåll
Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios ges ett kandidatprogram med östkyrklig inriktning. Utbildningen ger en bred religionsvetenskaplig grund och fortsätter med studier i såväl praktisk teologi som traditionens källor. I studierna av kyrkans historia, liturgi och kanon väljer studenten en av tre varianter – koptisk, syrisk eller bysantinsk variant. Programmet leder fram till en generell kandidatexamen och är inte yrkesinriktat. Den som vill utbilda sig för tjänst inom ortodoxa kyrkan rekommenderas att välja program för utbildning till präst eller församlingspedagog/malfono.
Inledande kurser
Möjliga Examen
Kandidatexamen.
Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Teologiska högskolan Stockholm 2016-01-26