Kontakt

Teologiska högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: ths@ths.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda THS
Login THS styrelse

 

Rektor

Kennerberg, Owe. Rektor. 08-564 357 01

Administration

Eriksson Farstad, Bjørg, Kursadministratör. 08-564 357 20
Damirjian, Haig,
ekonomiansvarig. 08-564 357 05. 070-458 05 56
Fahlgren, Sune, prorektor. 08-564 357 09
Gunner, Göran, ansvarig för THS internationella program. 08-564 357 21
Helles, Monica, studievägledare programmet Mänskliga rättigheter, samordnare för
studenter med funktionsnedsättning. 08-564 357 04
Johansson, Helene, Kanslist
Källberg, Marianne, studierektor, studievägledare teologi/religionsvetenskap. 08-564 357 03
Nordquist, Kjell-Åke, utbildningsledare programmet Mänskliga rättigheter. 08-564 357 21
Roitto, Rikardutbildningsledare Teologiska programmet. 08-564 357 11
Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25

Bibelvetenskap med religionshistoria

Fors, Jan Olov, teol.dr, timlärare
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Kazen, Thomas, professor, ämnesföreträdare. 08-564 357 15
Ritzén Kenneth, adjunkt, timlärare
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor. 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 23
Viberg, Åke, docent, högskolelektor. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 09
Falk, Ann-Christine, doktorand
Bergsviker, Ulf, doktorand, timlärare
Gustavsson, Caroline, fil.dr, högskolelektor. 08-564 357 08
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand

Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 19
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Winell, Anneli, teol.dr, programansvarig

Systematisk och historisk teologi med missionsvetenskap

Carlsson, Petra, teol.dr, högskolelektor
Enochsson, Åsa, doktorand
Bergsviker, Ulf, doktorand, timlärare
Dahlén, Rune W, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 10
Halldorf, Joel, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 11
Henriksson, Lennart, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 24
Holmberg, Andreas, doktorand
Hovorun, Cyril, Ph.D, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare
Jonåker, Anders, doktorand
Karlsson, Jenny, doktorand
Koij, Sabina, doktorand
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Larsson, Bo, teol.dr, gästprofessor
Lindholm, Stefan, fil.dr, timlärare. 0735-13 26 52
Lindqvist, Ewa, doktorand
Sörman, Anne, doktorand
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare
Wigorts Yngvesson Susanne, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 07
Willemsen, Gerard, PhD, timlärare

Östkyrkliga studier

Hjälm, Michael, teol. dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Hovorun, Cyril, Ph.D, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66

Mänskliga rättigheter

Afram, Malki, LLM, doktorand, timlärare
Annika Jyrvall Åkerberg, jur.kand, timlärare
Ericsson, Leif, adjunkt, timlärare
Gunner, Göran, docent, högskolelektor. 08-564 357 21
Johansson Dahre, Ulf, docent, timlärare
Helles, Marco, adjunkt, timlärare
Löfquist, Lars, teol.dr, timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Sahlberg, Göran, fil.dr, högskolelektor
Svensson, Ingrid, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, docent, högskolelektor. 08-564 357 07
Vita, Ignacio, jur.kand, timlärare

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Elin Hyldéen Gärtner, Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08 508 940 57

Dahlén Rune W, Equmeniakyrkan
08-564 357 10, 076-50 53 152
Linnéa Lidskog, Equmeniakyrkan
08-58 00 32 25

Teologiska högskolans växel: tel 08-564 357 00