Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR265 Barnets rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR450 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR271 Fred, konflikt och religion, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5MR263 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5MR361 Internationell humanitär rätt, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MT512 Konflikter mellan rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-maj (v14-v18)
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, feb-apr (v09-v13)
5MR440 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MT511 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, apr-jun (v14-v23)
5MT510 Mänskliga rättigheter, religion och etik, 15.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-apr (v04-v13)
5MR364 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MT593 Praktikkurs, avancerad nivå, 30.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
4MR391 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
5MT513 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5MR261 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5MR266 The Rights of Indigenous Peoples and Ethnic Minorities, 7.5 Credits Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR251 Uppsatsarbete, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5MR264 Yttrande- och tryckfrihet, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)