Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
4ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
4ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5IN213 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5PT341 Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR265 Barnets rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EG321 Berättare och profeter, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EG322 Berättare och profeter, språklig kurs, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5PT215 Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5IN335 Ekumeniska relationer, 7.5hp Vt 2016/2017 Inställd
5IN435 Ekumeniska relationer, 7.5hp Vt 2016/2017 Inställd
4HT327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
4TO345 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
4ST424 Etikens klassiker, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5EN321 Evangelierna och breven, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5EN301 Evangelierna och breven, distanskurs, 15.0hp Vt 2016/2017 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5EN322 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR450 Examensarbete för magisterexamen, mänskliga rättigheter, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
4IN352 Examensarbete, projekt (kandidat), 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
4IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
4IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
4IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MR271 Fred, konflikt och religion, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5TO215 Fred, konflikt och religion, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
5MR263 Funktionshinder och mänskliga rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
4EG333 Gamla testamentets religiösa omvärld, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
4EG431 Gamla testamentets religiösa omvärld, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN328 Gudstjänstens kroppslighet, 7.5hp Vt 2016/2017 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5IN428 Gudstjänstens kroppslighet, 7.5hp Vt 2016/2017 IT-distans, jan-jun (v04-v23)
5OT211 History of Eastern Christianity. Intermediate level, 7.5 Credits Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MR361 Internationell humanitär rätt, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5TO341 Judendom och islam, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MT512 Konflikter mellan rättigheter, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-maj (v14-v18)
4HT418 Liv och lära i den tidiga kyrkan, 7.5hp Vt 2016/2017 Inställd
4HT318 Liv och lära i den tidiga kyrkan, 7.5hp Vt 2016/2017 Inställd
5MR449 Metod, mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, feb-apr (v09-v13)
5MR440 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-feb (v04-v08)
5MT511 Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt, 15.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, apr-jun (v14-v23)
5MT510 Mänskliga rättigheter, religion och etik, 15.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-apr (v04-v13)
5MR364 Mänskliga rättigheter, teknologi och övervakning, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5MT593 Praktikkurs, avancerad nivå, 30.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
4MR391 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0hp Vt 2016/2017 Blandade tider, jan-jun (v04-v23)
4ST414 Queer Theology, 7.5 Credits Vt 2016/2017 Inställd
4IN322 Religion i medier och populärkultur, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, apr-jun (v14-v23)
5IN231 Religion, kultur och samhälle, 15.0hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5MT513 Religions- och övertygelsefrihet i en global värld, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, maj-jun (v19-v23)
5MR261 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
4IN118 Religions- och övertygelsefrihet, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
4PT332 Själavård och psykisk ohälsa, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)
4TO343 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-jun (v04-v23)
5ET510 Tematisk kurs, masternivå, 7.5hp Vt 2016/2017 Dagtid, jan-apr (v04-v13)