Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
4PT122 Att förstå och möta människor i kris, 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4EG213 Bibelhebreiska, 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
5IN111 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4ST421 De stora religionsfilosoferna, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4EN331 Den historiske Jesus, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4TO345 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4PT121 Existentiell folkhälsa, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
5IN112 Filosofi, teologi och mission i kyrkans historia, 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4EG101 Gamla testamentet, 7.5hp Ht 2015/2016 IT-distans, aug-nov (v35-v44)
4TO421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4TO323 Global kristendom, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4MR214 Globala och regionala system för mänskliga rättigheter, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4TO431 Islam och Judendom, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4EN314 Johanneslitteraturen, Nt textkurs, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4EN313 Johanneslitteraturen, språklig Nt textkurs, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5TO341 Judendom och islam, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
4MR213 Konventioner som arbetsredskap, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4ST311 Kristen etik, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4HT211 Kristendomen i Sverige, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4ST312 Kristologi, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4HT325 Kropp och kön i kyrkans historia, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4HT425 Kropp och kön i kyrkans historia, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM1E Magisterprogram, exegetisk teologi, 60.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
5MR164 Mänskliga rättigheter i praktiken, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR163 Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
5MR161 Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4MR212 Mänskliga rättigheter och filosofins utmaningar, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR162 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR430 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4HT326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4HT426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
MRMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
TEM2E Masterprogram, exegetisk teologi, 120.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
4EN101 Nya testamentet, 7.5hp Ht 2015/2016 IT-distans, nov-jan (v45-v02)
4EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-jan (v35-v02)
4MR215 Övergångsrättvisa/Transitional Justice, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4EG316 Poeterna, Gt textkurs, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4EG315 Poeterna, språklig Gt textkurs, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4TO331 Religion och samhälle i förändring, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4IN323 Religion, konflikt och försoning, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4IN221 Religion, kultur, samhälle, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4PT316 Religionspedagogik I, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4PT317 Religionspedagogik II, 7.5hp Ht 2015/2016 Dagtid, nov-jan (v45-v02)
4PT371 Retorik i tal och skrift, 5.0hp Ht 2015/2016 Dagtid, aug-nov (v35-v44)