Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR268 Asyl- och flyktingrätt, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN141 Att förstå och möta människor i kris, 15.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EG335 Att predika Gamla testamentet, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4EG213 Bibelhebreiska, 15.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4HT415 Bibeln i kyrkans historia, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN111 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN101 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0hp Ht 2016/2017 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5IN131 Biologi, evolution och teologi, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN331 Biologi, evolution och teologi, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4ST313 Den heliga Anden, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4ET311 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4ET421 En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4TO345 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5MT550 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4PT121 Existentiell folkhälsa, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4TO421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN361 Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5hp Ht 2016/2017 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ET241 Helping Jesus Fulfill Prophecy, 2.5 Credits Ht 2016/2017 Kvällstid, sep-okt (v37-v39)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOKN Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier, 180.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5MR270 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4ST311 Kristen etik, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR165 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4HT319 Kyrka i moderniteten, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4EN318 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, Nt textkurs, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4EN317 Kyrkan tar form: församling, ämbete, gudstjänst, språklig Nt textkurs, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4HT331 Liturgi och lärjungaskap i medeltidens kyrka, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v22)
TEM1E Magisterprogram, exegetisk teologi, 60.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
ARMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, exegetisk teologi, 120.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
4TO322 Missionsteologi och teologi i Syd, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4ST413 Moralisk sanning, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4ST425 Människan, skapelsen och den ekologiska krisen, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR267 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR163 Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR161 Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR162 Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR430 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik, 30.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4EN213 Nytestamentlig grekiska, 15.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4ET213 Ondskans symbolik, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR269 Rasism och diskriminering, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4IN122 Rasism och diskriminering, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4PT316 Religionspedagogik I, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
4PT317 Religionspedagogik II, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
4PT371 Retorik i tal och skrift, 5.0hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
4TO343 Svenska kyrkans internationella arbete, 7.5hp Ht 2016/2017 Dagtid, aug-jan (v35-v03)