Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
4IN316 Apocalypticism: Language, Theology, Politics, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
4IN416 Apocalypticism: Language, Theology, Politics, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
4ET322 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
4ET422 Arkeologi och Bibelns historia, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
5IN211 Att tolka Gud och samhället – historiska och samtida perspektiv, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5MR265 Barnets rättigheter, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5EG321 Berättare och profeter, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5EG322 Berättare och profeter, språklig kurs, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4EG222 Berättarna, Gt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EG221 Berättarna, språklig Gt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4IN365 Christians of the Middle East, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
5IN325 Cognitive Science of Religion and the Sunday Service, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
5IN425 Cognitive Science of Religion and the Sunday Service, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4PT215 Ecklesiologi och religionspedagogik, 10.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4HT327 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4HT427 Equmeniakyrkans historia och identitet, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4TO345 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5EN321 Evangelierna och breven, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5EN322 Evangelierna och breven, språklig kurs, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5MR450 Examensarbete för magisterexamen, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4MR350 Examensarbete Mänskliga rättigheter, 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4IN352 Examensarbete, projekt (kandidat), 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
4EN333 Forgiveness and Reconciliation in the New Testament, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EN433 Forgiveness and Reconciliation in the New Testament, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EG331 Gamla testamentets teologi, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4HT323 Helgelse, helande, andedop, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4MR323 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och Centralafrika, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EN222 Jesus och evangelierna, Nt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EN221 Jesus och evangelierna, språklig Nt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4ST316 Kärlekens teologi, 7.5hp Vt 2015/2016 Inställd
4PT271 Kommunikation och gestaltning, 5.0hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-jun (v03-v22)
5MR441 Konflikter mellan rättigheter, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-maj (v13-v17)
5MR262 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
5MR440 Mänskliga rättigheter i ett europeiskt perspektiv, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, feb-mar (v08-v12)
4IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4MR349 Metod, mänskliga rättigheter, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
5MR449 Metodkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-feb (v03-v07)
4TO102 Missionsvetenskap, 4.5hp Vt 2015/2016 IT-distans, feb-apr (v09-v14)
4ST321 Naturvetenskap, tro och ateism, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4ST422 Nutida teologisk etik, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, jan-mar (v03-v12)
4EN312 Paulus och breven, Nt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4EN311 Paulus och breven, språklig Nt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4MR391 Praktikkurs, mänskliga rättigheter, 30.0hp Vt 2015/2016 Blandade tider, jan-jun (v03-v22)
4EG312 Profeterna, Gt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4EG311 Profeterna, språklig Gt textkurs, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4ST414 Queerteologi, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)
4IN322 Religion i medier och populärkultur, 7.5hp Vt 2015/2016 Dagtid, mar-jun (v13-v22)