Utbildningskod Utbildningsort descending Termin och läsår Studietid
5MR286 Asyl- och flyktingrätt, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN142 Att förstå och möta människor i kris, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5EN336 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5EN436 Att predika Nya testamentet, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN204 Att tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 Inställd
5EG213 Bibelhebreiska, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN114 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN104 Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Distanskurs, 15.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5ST422 De stora religionsfilosoferna, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN431 Den  historiske  Jesus, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5EN331 Den historiske Jesus, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN374 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN474 Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN373 Eastern Christian Theology – Coptic Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN372 Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN371 Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Inställd
5ST365 Equmeniakyrkans internationella arbete, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN301 Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter, 7.5 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jan (v35-v03)
5MR351 Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter, 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MT552 Examensarbete för masterexamen, mänskliga rättigheter, 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN351 Examensarbete, uppsats (kandidat), 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN451 Examensarbete, uppsats (magister), 15.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5IN551 Examensarbete, uppsats (master), 30.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB121 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5PB333 Existentiell folkhälsa, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jan (v35-v03)
5ST421 Global kristendom i historiskt perspektiv, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5ST323 Global kristendom, 7.5 hp Ht 2017/2018 Inställd
5KH323 Helgelse, helande, andedop, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5IN381 Introduction to Patristic Studies, 7.5 Credits Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRKAN Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter, 180.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEOKN Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier, 180.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEKAN Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle, 180.0 hp Ht 2017/2018 IT-distans, aug-jun (v35-v23)
5MR288 Klimatförändring och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5ST311 Kristen etik, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST312 Kristologi, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
5MR174 Kvinnor och mänskliga rättigheter, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v45-v03)
MRMAG Magisterprogram i Mänskliga rättigheter, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1E Magisterprogram, bibelvetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1P Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM1S Magisterprogram, systematisk teologi, 60.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
5KH326 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5KH426 Martin Luther och reformationstiden, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
ARMAS Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2E Masterprogram, bibelvetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
TEM2P Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-jun (v35-v23)
TEM2S Masterprogram, systematisk teologi, 120.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5MR348 Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)
5ST112 Missionsvetenskap, 5.0 hp Ht 2017/2018 Dagtid, nov-jan (v48-v03)
5MR285 Mänskliga rättigheter - en kritisk analys, 7.5 hp Ht 2017/2018 Dagtid, aug-nov (v35-v44)