Kontakt

Teologiska högskolan Stockholm
Post- och besöksdress:
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Plusgiro: 709499-8
Bankgiro: 5838-7184
Org.nr: 556947-8968
Vägbeskrivning
e-post: ths@ths.se
Tel: 08-564 357 00 
Fax: 08-564 357 06

Intyg, registerutdrag, studieförsäkran
Login anställda THS
Login THS styrelse

 

Rektor

Kennerberg, Owe. Rektor. 08-564 357 01

Administration

Carlsson, Petra, utbildningsledare teologiska programmet.
Damirjian, Haig, ekonomiansvarig. 08-564 357 05. 070-458 05 56
Farstad, Bjørg
, kursadministratör, ansvarig för THS internationella program. 08-564 357 20
Fahlgren, Sune, prorektor, pastor. 08-564 357 09
Forsling, Josef, bitr. studierektor. 08-564 357 16
Hannfors, Henrik, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25 
Helles, Monica, studievägledare mänskliga rättigheter, samordnare för
studenter med funktionsnedsättning. 08-564 357 04
Källberg, Marianne, studierektor, studievägledare teologi/religionsvetenskap, pastor. 08-564 357 03
Nordquist, Kjell-Åke, utbildningsledare mänskliga rättigheter. 08-564 357 21
Ström, Per, vaktmästare. 08-564 357 14
Tegeman, Liv, bibliotekarie. 08-564 357 25
Tonneman, Sophia, informationsansvarig. 08-564 357 02
Troselius, Nils, bitr. bibliotekarie. 08-564 357 25. Tjänstledig

Bibelvetenskap med religionshistoria

Eurell, John-Cristian, doktorand (fr o m 1/9)
Fors, Jan Olov, teol.dr, timlärare, präst
Forsling, Josef, teol.dr, högskolelektor. 08-564 357 16
Häggström, Sara, doktorand (fr o m 1/9)
Kazen, Thomas, professor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 15
Ritzén Kenneth, adjunkt, timlärare
Roitto, Rikard, docent, högskolelektor, pastor 08-564 357 11
Stenström, Hanna, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 23
Sundelius, Petter, doktorand (fr o m 1/9)
Viberg, Åke, docent, högskolelektor. 08-564 357 18

Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Asserhed, Björn, adjunkt, timlärare
Fahlgren, Sune, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare, pastor. 08-564 357 09
Falk, Ann-Christine, doktorand, timlärare, pastor
Gustavsson, Caroline, docent, högskolelektor. Tjänstledig
Hjälm, Michael, teol.dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66
Lidén, Sven-Gunnar, doktorand, pastor
Naeslund, Lars, professor, timlärare
Melder, Cecilia, teol.dr, högskolelektor, präst. 08-564 357 19
Roos, EwaMaria, logonom. 08-564 357 22
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor

Religion-kultur-samhälle

Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Winell, Anneli, teol.dr, högskolelektor, programansvarig

Systematisk och historisk teologi med missionsvetenskap

Bergsviker, Ulf, doktorand, pastor
Carlsson, Petra
, docent, högskolelektor, präst
Enochsson, Åsa, doktorand, präst
Dahlén, Rune W, teol.dr, högskolelektor, pastor. 08-564 357 10
Halldorf, Joel, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 11
Holmberg, Andreas, doktorand, präst
Jonsson, Åke, teol.dr, timlärare, pastor
Jonåker, Anders, doktorand, pastor
Karlsson, Jenny, doktorand, präst
Koij, Sabina, doktorand
Kristensson Uggla Bengt, professor. 070-569 18 95
Larsson, Bo, teol.dr, adjungerad docent, präst i Svenska kyrkan
Lindqvist, Ewa, doktorand, präst
Sverker, Joseph, doktorand, timlärare
Sörman, Anne, doktorand, präst
Thaarup Jörgen, teol.dr, timlärare, pastor
Wigorts Yngvesson Susanne, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare. 08-564 357 07

Östkyrkliga studier

Hjälm, Michael, teol. dr, högskolelektor, Campus Södertälje. 08-550 980 66

Mänskliga rättigheter

Gunner, Göran, docent, högskolelektor. 08-564 357 21
Helles, Marco, Th.M., timlärare
Johansson Dahre, Ulf, fil. dr, docent, högskolelektor
Lindkvist, Linde, fil.dr, högskolelektor
Marklund, Linda, fil.dr, timlärare
Massarsch, Anna, jur.kand., timlärare
Nordquist, Kjell-Åke, professor. 08-564 357 21
Olofsson, Gabriella, fil.mag., timlärare
Svanberg, Katinka, jur.dr, högskolelektor
Svensson, Ingrid, doktorand, timlärare
Thorin, Maria, doktorand
Wigorts Yngvesson, Susanne, docent, högskolelektor. 08-564 357 07

Kontaktpersoner mellan studenter och samfund

Hyldéen Gärtner, Elin, Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
08 508 940 57

Dahlén Rune W, Equmeniakyrkan
08-564 357 10, 076-50 53 152
Lidskog, Linnéa,  Equmeniakyrkan
08-58 00 32 25

Teologiska högskolans växel: tel 08-564 357 00