Examenstillstånd

Teologiska högskolan Stockholm har av regeringen tillstånd att utfärda:

Högskoleexamen i mänskliga rättigheter

Högskoleexamen i teologi

Kandidatexamen i mänskliga rättigheter

Kandidatexamen i teologi

Magisterexamen i mänskliga rättigheter

Magisterexamen i teologi

Masterexamen i teologi

Licentiatexamen i teologi/religionsvetenskap

Doktorsexamen i teologi/religionsvetenskap

Högskolan har ansökt om masterexamen i mänskliga rättigheter. Tills ansökan beviljas kommer examen att vara en teologie masterexamen med mänskliga rättigheter som huvudområde (Master of Arts in Theology with a major in Human Rights, 120 credits). Ansökan prövas för närvarande av Universitetskanslersämbetet.