Välkommen till vår högskola där du kan studera ett par av vår tids mest centrala kunskapsområden. Programmet Mänskliga rättigheter och demokrati behandlar några av samtidens mest angelägna frågor. Det teologiska programmet ger dig inte bara nycklar till att bättre förstå en värld där tro och religion i olika former spelar en alltmer framträdande roll. Där bearbetas också människans grundläggande existentiella frågor.


Kan man göra sen anmälan till program och kurser på THS?

readmore

Nystart i höst: Masterprogram Interkulturella relationer - att förstå kultur, andras och sin egen och vad som sker när skilda kulturer möts.

readmore

Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av landets högskoleutbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter är klar. THS får omdömet "hög kvalitet" för både programmet i teologi och i mänskliga rättigheter och  "mycket hög kvalitet" i det med Uppsala gemensamma masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

readmore

presentationsfilm_mrprogram presentationsfilm_teologiskaprogrammet

 

Kalendarium


THS-Gudstjänst
30 april 2014
Annons
Annons
Annons
Annons
THS på Facebook
facebook Teologiska programmet
facebook Programmet Mänskliga rättigheter