Välkommen till vår högskola där du kan studera ett par av vår tids mest centrala kunskapsområden. Programmet Mänskliga rättigheter och demokrati behandlar några av samtidens mest angelägna frågor. Det teologiska programmet ger dig inte bara nycklar till att bättre förstå en värld där tro och religion i olika former spelar en alltmer framträdande roll. Där bearbetas också människans grundläggande existentiella frågor.


cg Caroline Gustavsson, lektor i religionspedagogik vid THS, skriver utifrån sin forskning om unga vuxnas erfarenhet av tro, religion och den kristna kyrkan i Sverige. Texten ingår i Föreningen lärare i religionskunskaps Årsbok 2014, tillgänglig vid THS bibliotek, men finns också att läsa här. 

Kalendarium


Annons
Annons
Annons
Annons
THS på Facebook
facebook Teologiska programmet
facebook Programmet Mänskliga rättigheter