Välkommen till vår högskola där du kan studera ett par av vår tids mest centrala kunskapsområden. Programmet Mänskliga rättigheter och demokrati behandlar några av samtidens mest angelägna frågor. Det teologiska programmet ger dig inte bara nycklar till att bättre förstå en värld där tro och religion i olika former spelar en alltmer framträdande roll. Där bearbetas också människans grundläggande existentiella frågor.


konfirmander

Konfirmandarbete i storstad
Med start i januari 2015 erbjuder THS, i samarbete med Stockholms stift, en kvalificerad fortbildning kring konfirmandarbete.

readmore
sen_anmalan

Kan man göra sen anmälan till program och kurser på THS?

readmore

owe_kennerberg_2014

Rektor Owe Kennerberg om Sverige efter den 14 september
Det finns ett allvarligt problem när hela det etablerade samhället under fyra år har pest- och idiotförklarat SD och de ändå mer än fördubblar sitt väljarstöd. Mer än var 8:e väljare röstade på ett parti med rötterna i fascismen. Ett parti som på valnatten stängde sina valvakor för tidningar som kritiskt granskat dem.   Läs forts. >>

Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av landets högskoleutbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter är klar. THS får omdömet "hög kvalitet" för både programmet i teologi och i mänskliga rättigheter och  "mycket hög kvalitet" i det med Uppsala gemensamma masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

readmore
 

Kalendarium


Fotoutställning av Hans Månsson på THS
4 september - 3 oktober 2014
THS-Gudstjänst
24 september 2014
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
THS på Facebook
facebook Teologiska programmet
facebook Programmet Mänskliga rättigheter