Välkommen till vår högskola där du kan studera ett par av vår tids mest centrala kunskapsområden. Programmet Mänskliga rättigheter och demokrati behandlar några av samtidens mest angelägna frågor. Det teologiska programmet ger dig inte bara nycklar till att bättre förstå en värld där tro och religion i olika former spelar en alltmer framträdande roll. Där bearbetas också människans grundläggande existentiella frågor.


sen_anmalan

Kan man göra sen anmälan till program och kurser på THS?

readmore

owe_kennerberg_2014

Många söker till THS!
Vi har nu varit med tre år i den nationella antagningen och vi gläds åt att allt fler vill läsa hos oss. Till det teologiska programmet på grundnivå har det totala antalet sökande ökat med nästan 50 % sedan 2012. Lika stor är ökningen för dem som har det som sitt första alternativ.
Till programmet i mänskliga rättigheter är ökningen ännu större. 90 % fler än 2012 har det som sitt första alternativ och det totala antalet sökande har ökat med över 100 %.
- Det är mycket glädjande och jag tolkar det som ett uttryck för att våra program är attraktiva, är kända för att hålla hög klass och att vi har en kreativ studiemiljö, säger rektor Owe Kennerberg.

Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av landets högskoleutbildningar i religionsvetenskap, teologi och mänskliga rättigheter är klar. THS får omdömet "hög kvalitet" för både programmet i teologi och i mänskliga rättigheter och  "mycket hög kvalitet" i det med Uppsala gemensamma masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

readmore
 

Kalendarium


THS-Gudstjänst
3 sept 2014
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
THS på Facebook
facebook Teologiska programmet
facebook Programmet Mänskliga rättigheter