Anmälan till omtentamen

Anmälan till omtentamen

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor. 
Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

Inför det första ordinarie tentamenstillfället behövs ingen anmälan.
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN

Anmälan ska göras senast en vecka innan datumet för omtentamen.
Om du får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig. Detta gör du via mejl till läraren.

Anmälningsformulär för omtentorna läggs ut successivt.

 

Datum för omtentamenTidKurs (klicka på kursnamnet för formulär)
17 april 2018
(tisdag)
13.00-16.00- Berättare, profeter och poeter, språklig, del 1 (5EG326
- Att tolka Gud och samhället, del 1, religionssociologi (5IN214)
 
- Östkyrkornas historia: mission och utveckling (5OT112)
 4 maj 2018
(fredag)
 9.00-12.00- Fred, konflikt och religion (5MR289), (5RH215)
- Evangelierna och breven, språklig (5EN324) 
   

 Endast studenter vid Teologiska högskolan Stockholm kan anmäla sig här.