Anmälan till omtentamen

Du anmäler dig till omtentamen via formulär på denna sida. Gäller endast salstentor. 
Anmälan till omtenta på hemtentamen görs till läraren.

Omtentor på hemtentamen i MR augusti 2017 hittar du via denna länk >>
För regler och rutiner kring tentamen, se sidan Studentinformation under rubrik TENTAMEN

Anmälan till omtentorna den 21, 24, och 25 augusti ska göras SENAST 20 juni.

 

Datum för omtentamenTidKurs (klicka på kursnamnet för formulär)
21 augusti
(måndag)
9.00-12.00

- Att tolka Gud och samhället, Del 1, Religionssociologi (5IN213)

- Berättare och profeter, språklig, Del 1 (5EG322)

- Nytestamentlig Grekiska, Del 2 (4EN213)

- Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder (5MR162)

24 augusti
(torsdag)
9.00-12.00

- Fred, konflikt och religion (5MR271, 5TO215) 

- Att tolka Gud och samhället, Del 2, Religionspsykologi (5IN213)
- Text, kontext och livstolkning, Del 2, Religionspsykologi (5IN225)

24 augusti
(torsdag)
13.00-16.00

- Evangelierna och breven Språklig, Del 1 (5EN322)

- Teologi och kyrkohistoria m miss vet, Del 1 (5IN105/115/125)

25 augusti
(fredag)
9.00-12.00

 - Yttrande- och tryckfrihet (5MR264)

- Berättare och ­­profeter Språklig, Del 2 (5EG322)

- Teologi och kyrkohistoria m miss vet, Del 2 (5IN 105/115)

- Evangelierna och breven språklig, Del 2 (5EN322)

   

 Endast studenter vid Teologiska högskolan Stockholm kan anmäla sig här. 

Om du som student vid annan institution vill ha en tentamensplats,
kontakta tentamensadministratör: sophia.tonneman@ths.se .