Studentinloggning – Ladok

Via länken nedan kommer du till studentinloggningen till Ladok. Där kan du se dina kurser och resultat, kontrollera och uppdatera adressuppgifter och ta ut verifierbara nationella intyg över dina resultat. Detta förutsätter dock att du har skaffat eduID – en slags e-legitimation för högskolan. Du skapar ditt konto här: https://www.eduid.se/

OBSERVERA att du på inloggningssidan INTE ska välja inloggning via Stockholm School of Theology utan eduID. När du har loggat in med eduID kommer du sedan till en lista med högskolor där du väljer Teologiska högskolan Stockholm.

Studentinloggning till LADOK /länk: www.student.ladok.se /

Om du har problem med inloggningen eller med tjänsten i Ladok hittar du information och tips på lösningar här >>