Studentkår

Välkommen till STHS - Studentkåren vid THS

Studentkåren vid THS vill vara studenternas röst på THS, och arbetar för att din utbildning och din studiemiljö skall vara så bra som möjligt.

Genom kåren deltar studenter i högskolans arbete med kursututvecklingen (vilket innebär frågor om kursers innehåll, om examination, kursutvärdering, jämställdhet och likabehandling m.m.). Vi anordnar också fester och andra aktiviteter där du kan koppla av från studierna och få chansen att umgås med andra studenter på THS än de du träffar på lektionerna. Till detta kommer också att vi försöker påverka studiemiljön på skolan, både vad det gäller trivseln i lokalerna och omsorg om dig som student.

Medlemskap i studentkåren är obligatoriskt för studerande vid THS. Läs mer om detta under rubriken "kåravgifter" här intill.

Kontakta oss

Det bästa och snabbaste sättet att nå oss är att använda sig av e-post. Styrelsen nås på sths.styrelsen@gmail.com och till oss kan du vända dig med alla dina frågor.

Kom på årsmötet

Studentkåren har årsmöte två gånger om året – ett ordinarie årsmöte på våren och ett extra på hösten då vi väljer in nya personer i kårstyrelsen. Håll utkik på skolan efter de affischer som kommer att annonsera nästa möte!

Studentkortet

Studentkortet är den studentlegitimation du får via medlemskapet i studentkåren.