Engagera dig

Var med i kårens styrelse

Om du vill kunna påverka utbildningen eller livet på högskolan finns inget bätter sätt än att delta i kårens arbet. Vanligtvis finns i styrelsen en ordföran, en viceordförande, en sekreterare, en kassör, representanter för de som läser de förta året på något av de två programen, en studiesocial sekreterare och en ordförande för utbildningsutskottet.

Skolan behöver en kår. Det är både ett ansvar och en förmån vi har. Om du känner att du skulle vilja komma in under skinnet på din egen utbildning, så finns det garanterat en plats för dig i kåren. Skriv gärna till sths.styrelsen@gmail.com om du har frågor om kårarbetet eller kom in på vår expedition så kan vi prata eller prata direkt med någon i valberedningen.

Kom på årsmötet

För att studentkåren skall kunna ha någon verklig funktion behöver vi veta att det är dina frågor vi driver, och bara våra egna. Därför har vi årsmöte två gånger om året – ett ordinarie årsmöte på våren och ett extra på hösten. Välkommen till de mötena och se till att kåren är din kår.