Skåp

På THS finns ett begränsat antal skåp som studenter kan hyra under läsåret. Det kostar 50 kronor i hyra, och dessutom får du lämna 100 kronor i deposition för nyckeln. Skåpen delas ut till intresserade från och med inskrivningen vid terminsstarten.