Kåravgifter

Kåravgiften är obligatorisk för dig som registrerat dig och påbörjat en kurs.

Så här betalar du din kåravgift
Kåravgiften betalas strax efter kursstart då en faktura skickas till alla studenter.

Avgiften för nätstudenter är 100 kr/termin. Campusstudenter betalar 150 kr/termin. Dessa avgifter gäller oavsett studieomfattning.

Har du några frågor om kåravgiften eller om någonting annat skicka ett mail till sths.styrelsen@gmail.com . Specifika frågor gällande inbetalning av kåravgiften kan ställas till ths@ths.se .

Genom studentkåren är du också medlem i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer som bevakar studentfrågor på nationell nivå och SSCO, Stockholms Studenters Centralorganisation som gör samma sak på länsnivå.

 

Kåravgiften är obligatorisk
Höstterminen 2010 avskaffades kårobligatoriet på alla statliga universitet. Eftersom THS är en relativt liten högskola anser både studentkår och högskolan att kårobligatoriet utgör en viktig förutsättning för ett demokratiskt studentinflytande där studentkåren representerar samtliga studenter på högskolan. På grund av detta har vi valt att tills vidare behålla kårobligatoriet på THS.