Studieavgifter

Från och med läsåret 2011-2012 krävs att studenter från länder utanför EU (Europeiska Unionen), EEA (European Economic Area) och Schweiz betalar studieavgifter vid Svenska universitet och högskolor. Avgiften för en termins studier på kandidatnivå vid Teologiska högskolan Stockholm är 20.000 kronor. På masternivå är motsvarande avgift 25.000 kronor. Formellt antagna utbytesstudenter är undantagna från att behöva betala studieavgift.