Magister- och masterprogram - mänskliga rättigheter

Magisterprogram 60 hp/Masterprogram 120 hp
Programstart varje hösttermin.

Magisterprogrammet

omfattar två terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. Den andra terminen avslutas med en magisteruppsats om 15 hp. Avslutat program leder till en Magisterexamen i mänskliga rättigheter, 60 hp. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik.

Studieplan 2018/2019

Masterprogrammet

omfattar fyra terminers studier på avancerad nivå i mänskliga rättigheter. De tre första terminerna består av kurser. Under den fjärde terminen skrivs en masteruppsats om 30 hp. Avslutat program leder till en Masterexamen i mänskliga rättigheter, 120 hp. Teologiska högskolan har ansökt om masterexamen i mänskliga rättigheter. En praktikkurs 30 hp erbjuds också som fristående kurs för den som önskar göra praktik.

Studieplan 2018/2019

Behörighetskrav

Ansökan

  • Ansökan till programmen sker via Antagning.se
  • Anmälningskod till Magisterprogrammet: THS-MRMAG. Anmälan >
  • Anmälningskod till Masterprogrammet: THS-MRMAS. Anmälan > 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER