Installationsföreläsning av professor Samuel Rubenson

Fredagen den 22 September, kl 10:00-12:00
Teologiska högskolan Stockholm

Installation av professor Samuel Rubenson som professor i östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm. 

Installationsföreläsning av professor Samuel Rubenson:
The past is in front of us: on history, time and eternity

Professor Samuel Rubenson


Installationen är del av Sankt Ignatios Akademiska Högtid.
Mer info här:
http://www.sanktignatios.org/oppeninbjudanakademiskhogtid.html