Distanskurser Teologi vt18

Vårterminen 2018
- sista ansökningsdag 15 oktober 2017

Det går att göra sena ansökningar till de kurser som är öppna för sen anmälan. Ansökan görs via www.antagning.se, anmälningskoden är den kod som står bredvid respektive kurs. Sena ansökningar behandlas i mån av plats eller reservplaceras.
Kurserna ges på halvfart.

 

Nätkurser Teologi vt18
apr-jun5ST102

Missionsvetenskap, distanskurs, 5,0 hp (v17-v23)

jan-apr5IN106

Teologi- och kyrkohistoria, distanskurs, 10 hp (v4-v17)

jan-jun5IN206

Text, kontext och tolkning, distanskurs, 15 hp (v4-v23)

jan-jun5EG303

Berättare och profeter, distanskurs, 15 hp (v4-v23)

 

Samtliga kurser har obligatoriska träffar.

Schema för distanskurser teologi VT18