Internationellt

Ta chansen att ge dig ut i världen!

I mötet med andra kulturer, kanske under omständigheter som är ganska annorlunda än de vanliga, väcks nya spännande frågor. Därför har THS sedan länge utvecklat relationer till utbildningsinstitutioner i olika världsdelar för att göra student- och lärarutbyte möjligt. Ta vara på den roliga och utmanande utmaningen. Kanske dina studier – och ditt liv – får en ny boost.

Under rubriken "Internationellt" i menyn under "Studera teologi" kan du gå vidare och se vilka möjligheter som kan finnas för just dig. En termin i Burma eller USA. Fältstudier i Palestina eller Colombia. Erasmus-utbyte någonstans i Europa. Möjligheterna är många. Valet är ditt.

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ths.se