Fältkurser med särskild relation till Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan eller ev. annat samfund

THS:s internationella program

Kursen som i kurskatalogen heter 4TO345 och 4TO343 syftar till att orientera om samfundens internationella arbete, exemplifierat genom en lokal anknytning till land där arbete bedrivs och är en individuellt utformad fältkurs. Kursen vill ge kunskap om den lokala kyrkans kontext och situation liksom om samhället i stort, samt ge möjlighet till reflexion över mission, kulturmöten och dialog. Innehåll i kursen och uppläggning definieras individuellt med utgångspunkt i det område i vilket fältstudiet skall bedrivas. Val av resmål och uppläggning görs i samråd med examinator och respektive samfund.

Se även kurskatalogen:
Equmeniakyrkans internationella arbete 4TO345 >>

Svenska kyrkans internationella arbete 4TO343 >>

Equmeniakyrkan har ställt i utsikt att bidra med resestipendier om 10.000 kronor för studerande med inriktning mot pastorstjänst. Även Svenska kyrkan har förklarat sig berett att bidra på motsvarande sätt.

Kurs med liknande inriktning kan anordnas beträffande annan kyrkas/samfunds internationella arbete i den mån finansiering ordnas på annat sätt.

OBS. Möjlighet att läsa kursen är avhängigt erhållet stipendium eller extern finansiering.

THS:s internationella program
Kontaktperson: Bjørg Farstad, bjorg.farstad@ths.se