Bild Jerusalem

Kurs med studieresa till Mellanöstern

Våren 2018 kan du läsa en kurs i THS program som handlar om de kristna och deras situation i Mellanöstern. Läs mer om kursen här >>  

Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

I kursen ingår en cirka fjorton dagar lång studieresa till Israel, Palestina, Jordanien och Libanon i samarbete med Studieförbundet Bilda. Resepedagoger är Sune Fahlgren och Göran Gunner. Studieresan genomför i slutet av februari - början av mars 2018, och antalet deltagare är maximerat till 14 st. Resebidrag från Lunds Missionssällskap gör att egeninsatsen blir cirka 7 000 SEK.

För mer information, kontakta sune.fahlgren@ths.se