Uppsatser

Uppsatser som är publicerade på THS är sökbara i THS-bibliotekskatalog. Med början HT 2012 görs uppsatserna tillgängliga i elektroniskt format i THS-bibliotekskatalog.

För att få fram alla uppsatser som skrivits inom respektive ämnesområde gör en fritextsökning på ”uppsats% MR” alternativt ”uppsats% teologi”.

Uppsatser.se  Studentuppsatser från svenska universitet och högskolor.

DiVA Portal  Gemensam söktjänst och öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.